สถาปัตยกรรมไทยเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ไทยที่สะท้อนชีวิตแบบไทย ทั้งในด้านความเป็นอยู่ ทัศนคติ ค่านิยม โดยเฉพาะในเรื่องบ้านเรือน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผูกพันมาตั้งแต่เกิด แม้ว่าปัจจุบันการดำเนินชีวิตและรูปลักษณ์ของบ้านจะแปรเปลี่ยนไป แต่หากมองกันอย่างลึกซึ้งแล้ว การสร้างบ้านเรือนไทย และชีวิตของคนในบ้านของคนไทยยังไม่เคยเปลี่ยนไป ซึ่งค่านิยมบางประการยังคงดำเนินการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง บ้านไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เป็นที่อยู่อาศัยนอนในตอนกลางคืนและออกไปทำงานตอนเช้าเท่านั้น แต่บ้านคือที่อยู่อาศัยของครอบครัวที่มีชีวิตชีวา มีความรักและความอบอุ่น

การสร้างบ้านเรือนไทย

การสร้างบ้านเรือนไทย

บ้านไทยหรือในความคิดของคนทั่วไปคงเป็นภาพบ้านไทยภาคกลาง ที่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง มีหลังคาแหลมสูง ชั้นประดับด้วยตัวเหงา มีหน้าต่างบานสูงรอบๆ ตัวบ้าน อาจเป็นบ้านเดียวหรือเป็นกลุ่มบ้านก็ได้ บ้านไทยจึงเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของชาติและเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาอันน่าภูมิใจ รูปทรง การสร้างบ้านเรือนไทย คือรูปทรงบ้านจะมีระเบียบเรียบง่ายไม่ซับซ้อน จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ชานหน้าเรือน ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งรับลม จากชานเรือนจะทำให้เห็นมุมกว้างทำให้รู้สึกโล่งโปร่งใจโปร่งตา และหากมีพื้นที่รอบๆบ้านก็นิยมปลูกไม้ใหญ่หลายชนิดไว้ให้ร่มเงา เรือนบางเรือนยังเปิดช่องตรงกลางไว้ปลูกไม้ยืนต้น เพื่อให้ร่มเงาบริเวณชานเรือนอีกด้วย

เอกลักษณ์ที่ชี้ให้เห็นความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน เกิดจากการคิดค้นสร้างสรรค์ และฝีมือของเหล่าบรรพบุรุษที่ร่วมสร้างกันมาตั้งแต่สมัยอดีต ปัจจุบันบ้านเรือนไทย จะหลงเหลืออยู่น้อย ซึ่งอาจเป็นเพราะปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น วัสดุหายาก และราคาสูง ในยุคนี้บางคนอาจไม่เคยเห็นหรือรู้จักบ้านเรือนไทย ซึ่งอาจจะทำให้สถาปัตยกรรมของไทยแท้ๆหายไป แต่ก็ยังคงมีคนบางกลุ่ม บางหน่วยงานที่ต้องการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมที่คนรุ่นเก่าได้สร้างเอาไว้ให้รุ่นลูกหลานรุ่นต่อๆไป โดยมีการนำรูปแบบของเรือนไทยไปผสมผสานกับอาคารสมัยใหม่บ้าง หรืออนุรักษ์บ้านเรือนเก่าๆ สร้างเป็นชุมชนไทยโบราณให้ได้ชมกันบ้าง

บ้านเรือนไทยมีลักษณ์เป็นเรือนหมู่ มีชานเป็นตัวเชื่อมเรือนแต่ละหลังเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถต่อเติมเรือนหลังใหม่ได้สะดวก และมีการแยกพื้นที่ส่วนตัวออกจากพื้นที่ส่วนรวมได้ค่อนข้างอิสระ แต่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังใหญ่ ซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้กับบ้านสมัยใหม่ที่ต้องการพื้นที่แบบนี้ อีกทั้งการแบ่งบ้านในลักษณ์นี้ ยังทำให้ผิวผนังบ้านสัมผัสกับธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งช่วยให้เราสามารถเปิดช่องหน้าต่างรับลมระบบอากาศได้มากขึ้นตามไปด้วย การวางตัวบ้านแต่ละหลังควรหันด้านแคบไปทางทิศตะวันออก-ตะวันตก หรือวางบ้านขวางลมใต้ เพื่อลดความร้อนสะสมภายในบ้าน

คนไทยสมัยก่อนนิยมออกแบบตัวเรือนให้ยกขึ้นสูง เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก นอกจากนี้ยังใช้งานได้หลายๆอย่าง เช่น ใช้พักผ่อน ทำงาน หรือเป็นที่เก็บของ สำหรับบ้านในปัจจุบันก็สามารถนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ได้ เพราะบ้านที่มีใต้ถุนโล่งจะช่วยให้ลมพัดมากขึ้น เรือนไทยมีโครงสร้างแบบเสาและคานซึ่งท้ายน้ำหนักมาจากหลังคาลงพื้น โดยผ่านเสาลงสู่รากฐาน เสาบ้านที่ลักษณะสอบเข้า และเป็นเสากลม โคนโต ปลายสอบ ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของเรือนไทย ไม่ให้ทรุดตัวได้ง่าย เนื่องจากฤดูน้ำหลาก พื้นดินจะเป็นโคลนตม และตัวเรือนอาจเกิดการทรุดตัวง่าย หากไม่มีการล้มสอบของเสาบ้าน

คาสิโนออนไลน์ ฟรีเครดิต | สนับสนุน