You are currently viewing การสร้างบ้านโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ดีอย่างไร

การสร้างบ้านโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ดีอย่างไร

เรียกได้ว่ามันเป็นตัวช่วยลดพลังงานการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และยังสามารถเปลี่ยนแปลงความร้อนให้เป็นกระแสไฟฟ้า และนำมาใช้ภายในบ้านได้อีกด้วยเรียกได้ว่ามันเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมด เพราะมันใช้พลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเอง

ไม่มีวันหมด

เนื่องจากมันเป็นพลังงานที่มาจากพลังของดวงอาทิตย์ ดังนั้นในเมื่อดวงอาทิตย์นั้นยังแผ่ความร้อนมายังแผงโซล่าเซลล์มันก็ยังทำให้การใช้ไฟฟ้านั้น สามารถใช้ได้อย่างไม่จำกัดและที่สำคัญ คือต้องบอกเลยว่ามันเป็นพลังงานที่สะอาดไม่สร้างมลภาวะและมลพิษ

ขายได้ด้วย

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อต้องบอกเลยว่าไฟฟ้าที่เราได้มาจากการเก็บจากแผงโซล่าเซลล์ เราสามารถนำไปขายให้การไฟฟ้านครหลวงได้ด้วย และต้องบอกเลยว่าการที่การไฟฟ้ารับซื้อไฟจากประชาชนนั้น ก็เพื่อลดภาระในการผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเอง

พลังงานสะอาด

เนื่องจากมันเป็นพลังงานไฟฟ้าที่มาจากแสงอาทิตย์ ดังนั้นจึงบอกเลยว่ามันเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง มันต่างจากการผลิตกระแสไฟฟ้าในรูปแบบอื่น ที่จำเป็นจะต้องเผาถ่านหินมือสร้างไอน้ำซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์