การสร้างบ้านเรือนไทย

  • Post author:
  • Post category:Blogging

สถาปัตยกรรมไทยเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ไทยที่สะท้อนชีวิตแบบไทย ทั้งในด้านความเป็นอยู่ ทัศนคติ ค่านิยม โดยเฉพาะในเรื่องบ้านเรือน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผูกพันมาตั้งแต่เกิด แม้ว่าปัจจุบันการดำเนินชีวิตและรูปลักษณ์ของบ้านจะแปรเปลี่ยนไป แต่หากมองกันอย่างลึกซึ้งแล้ว การสร้างบ้านเรือนไทย และชีวิตของคนในบ้านของคนไทยยังไม่เคยเปลี่ยนไป ซึ่งค่านิยมบางประการยังคงดำเนินการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง บ้านไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เป็นที่อยู่อาศัยนอนในตอนกลางคืนและออกไปทำงานตอนเช้าเท่านั้น แต่บ้านคือที่อยู่อาศัยของครอบครัวที่มีชีวิตชีวา มีความรักและความอบอุ่น การสร้างบ้านเรือนไทย บ้านไทยหรือในความคิดของคนทั่วไปคงเป็นภาพบ้านไทยภาคกลาง ที่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง มีหลังคาแหลมสูง ชั้นประดับด้วยตัวเหงา มีหน้าต่างบานสูงรอบๆ ตัวบ้าน อาจเป็นบ้านเดียวหรือเป็นกลุ่มบ้านก็ได้ บ้านไทยจึงเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของชาติและเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาอันน่าภูมิใจ รูปทรง การสร้างบ้านเรือนไทย คือรูปทรงบ้านจะมีระเบียบเรียบง่ายไม่ซับซ้อน จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ชานหน้าเรือน ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งรับลม จากชานเรือนจะทำให้เห็นมุมกว้างทำให้รู้สึกโล่งโปร่งใจโปร่งตา และหากมีพื้นที่รอบๆบ้านก็นิยมปลูกไม้ใหญ่หลายชนิดไว้ให้ร่มเงา…

Continue Readingการสร้างบ้านเรือนไทย